A Phipent entenem que la millora del rendiment de les organitzacions passa per adoptar una gestió per processos que actuï com a sistema de transmissió de la cadena de valor. Això només és possible si es duen a terme iniciatives en cadascuna de les etapes del cicle de vida dels processos. Si desitja conèixer quina és la visió que té el nostre equip al respecte pot llegir el següent article.

L’equip de Phipent està especialitzat en la implantació de solucions SAP Intelligent Business Operations. [Llegir més]

CICLE DE VIDA DEL PROCÉS

MODELATGE
MODELATGE

Confecció del mapa de processos

IMPLEMENTACIÓ
IMPLEMENTACIÓ

Implantació de processos i sistemes BPM

EXECUCIÓ
EXECUCIÓ

Serveis de manteniment funcional de sistemes BPM

MONITORITZACIÓ
MONITORITZACIÓ

Implantació de sistemes d’indicadors i anàlisis de la informació

OPTIMITZACIÓ
OPTIMITZACIÓ

Reenginyeria i millora contínua de processos