Des de l’any 2007 Phipent desenvolupa les funcions d’oficina tècnica de projectes per ajudar a les empreses a gestionar els seus projectes d’implantació de sistemes d’informació. Durant aquests anys hem gestionat des de petits projectes fins a projectes plurianuals de més d’un milió d’euros.Oficinas técnicas de proyecto

Els principals beneficis que aportem als nostres clients són:

  • L’ús de metodologies reconegudes pel mercat (ASAP, Rational Unified Process).
  • L’experiència aportada pel nostre personal en gestió de projectes de més de 8 anys.
  • El coneixement tècnic específic sobre els sistemes a implantar.
  • L’habilitat de coordinar la relació amb els clients i els implantadors.