CARACTERÍSTIQUES:

 • Capacitat de desenvolupament sobre els stacks ABAP i Java. Això permet abordar desenvolupaments que combinin amb dues tecnologies de manera coordinada.
 • Metodologia de desenvolupament basada en Rationa Unified Process (RUP).
 • Servei subjecte a un Acord de Nivell de Servei. Els clients saben quan van a finalitzar els seus encàrrecs.

Desenvolupament Stack Java

L’equip de Phipent desenvolupa Composite Applications per SAP Netweaver des de principis del 2011. Actualment treballa amb les següents tecnologies:

Interfície Gràfica:

 • Web Dynpro Java
 • SAP Fiori / SAPUI5
 • Visual Composer
 • Adobe Document Services
 • JavaServer Pages
 • Integració en SAP Enterprise Portal

Lògica de Negoci:

 • Simple Object Acces Protocol (SOAP)
 • Enterprise JavaBeans (EJB)
 • ODATA
 • Business Process Management (BPM)
 • Business Rules Management (BRM)

Desenvolupament Stack ABAP

L’equip de Phipent té una experiència de 15 anys desenvolupant aplicacions ABAP per la Business Suite. Té capacitat per desenvolupar en totes les tecnologies del stack Abap. Realitzem les següents activitats

 • Auditories de qualitat en desenvolupaments
 • Estandardització de polítiques de desenvolupament
 • Estandardització d’arquitectures d’objectes de desenvolupament
 • Desenvolupaments a mesura integrats amb els mòduls de SAP
 • Migració d’aplicació basades en SAPGUI a tecnologia Web