MODELATGE
MODELATGE

Confecció del mapa de processos

Cobrim la definició del mapa de processos des de l’etapa més conceptual (Business to Model) fins a la més operativa (Model to Execution). La missió de la fase conceptual és partir dels objectius de negoci per identificar i classificar els processos necessaris així com els indicadors de gestió que permetin mesurar la consecució d’aquests objectius. La missió de la fase operativa és la d’obtenir uns diagrames de procés comprensibles i lliures d’incoherències davant una eventual implementació del model de processos en sistemes BPM.

Per definir els processos utilitzem Business Process Model and Notation (bpmn.org) la qual cosa ens permet treballar amb diferents eines i sistemes d’informació.

IMPLEMENTACIÓ
IMPLEMENTACIÓ

Implantació de processos i sistemes BPM

La implantació de processos és una activitat fonamentalment tecnològica, que consisteix en la construcció del model del procés(s) en un sistema BPM i el seu posterior desplegament en un entorn productiu.

L’equip de Phipent ha desenvolupat metodologia basada en RUP (Rational Unified Process) que permet executar els projectes d’implantació de processos en sistemes BPM d’una manera eficient.

Implantem els principals sistemes BPM del mercat, i sobre la base de l’estructura i dimensionament de cada organització, recomanem el que millor s’ajusta a les seves necessitats.

Des de l’any 2011 ens hem especialitzat també en implementacions de SAP Netweaver Business Process Management, i actualment cobrim també tota l’oferta de productes de la família Intelligent Business Operations que, a banda del SAP Process Orchestration, també consta d’eines com PowerDesigner i Operational Process Intelligence (basat en SAP Hana).