EXECUCIÓ
EXECUCIÓ

Serveis de manteniment funcional de sistemes BPM

Els serveis de manteniment funcional de sistemes BPM de Phipent han estat dissenyats per garantir el correcte funcionament de les operacions dels nostres clients. Se centren en aspectes relacionats amb el bon funcionament de la infraestructura tecnològica, amb la configuració del programari i amb el suport als usuaris del sistema BPM.

Aquests serveis s’estructuren en:

 • Serveis de manteniment i suport recurrents
  • Serveis de manteniment dels sistemes d’informació
   • Manteniment correctiu
   • Manteniment adaptatiu i perfectiu
   • Manteniment preventiu
  • Serveis de suport a usuaris
   • Suport funcional
   • Suport tècnic
  • Serveis de coordinació tècnica
 • Serveis de manteniment evolutiu
MONITORITZACIÓ
MONITORITZACIÓ

Implantació de sistemes d’indicadors i anàlisis de la informació

Els sistemes de mesurament i seguiment d’indicadors utilitzats per monitoritzar l’activitat d’un sistema BPM permeten passar de la Gestió per Processos a la Direcció per Processos. Aquests sistemes possibiliten que els gestors de procés realitzin el seguiment periòdic dels indicadors definits i valorin el grau de consecució dels objectius de negoci.

Per aconseguir aquest objectiu realitzem projectes d’implantació de sistemes de Business Intelligence i de quadres de comandament que inclouen:

 • Anàlisi i definició d’indicadors sobre la base dels objectius de negoci (KPI).
 • Configuració dels indicadors en el sistema de monitoratge.
 • Configuració de la integració amb el sistema BPM.
 • Gestió del canvi i posada en producció.