OPTIMITZACIÓ
OPTIMITZACIÓ

Reenginyeria i millora contínua de processos

Les organitzacions estan sotmeses a permanents canvis ja siguin a curt, mitjà o llarg termini, fruit de l’evolució dels seus mercats o a l’execució dels seus plans estratègics. Els processos han d’ajustar-se de manera àgil per contribuir positivament a l’adaptació a aquests canvis.

L’equip de Phipent realitza projectes de reengenyeria de processos amb l’objectiu d’optimitzar l’alineació de les operacions amb els objectius de negoci. Aquests projectes poden abastar les fases de modelatge, d’implantació i/o de monitoratge de processos.